HS THCS LAM ĐIỀN ĐẠT 02 HCV TRONG GIẢI ĐIỀN KINH HS NĂM 2017-2018 CỦA TP HÀ NỘI

HS THCS LAM ĐIỀN ĐẠT 02 HCV TRONG GIẢI ĐIỀN KINH HS NĂM 2017-2018 CỦA TP HÀ NỘI
Cô gái “vàng” của thể thao Lam Điền
 

“Quý là một trong những tài năng thể thao nổi trội  ở cả hai nội dung  chạy ngắn và nhảy cao của trường THCS Lam Điền. Sức bật tốt cùng sự tự tin giúp em giành 02 HCV tại giải điền kinh HS năm học 2017-2018 của TP Hà Nội.

Tác giả bài viết: LTV